Öronakupunktur

Öronakupunktur

Öronakupunktur används för att reducera smärta, oro, ångest, sömnstörningar samt vid rökavvänjning och stresshantering. Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som en indikation på obalans i någon kroppsdel samt behandling.  

Öronakupunktur kan förstärka effekten av annan behandling och kan upplevas som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär. Den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression. Forskning visar att halterna av endorfiner ökar vi akupunktur. Detta hormon är kroppens egna smärtstillande och leder till ett ökat välmående.

Om NADA 


Öronakupunktur Tobias

Sedan mitten av 70-talet har NADA använts som komplement vid behandling av drogberoende. NADA-modellen, som även kallas för acudetox, används i mer än 50 länder. Inom psykiatrin används NADA vid behandling av narkotika-, alkohol- och läkemedelsberoende samt vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra.NADA-öronakupunktur anses vara bra för att:

  • det är en konkret metod som ger omedelbar behovstillfredsställelse
  • den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier
  • den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom, irritabilitet och aggressivitet.
  • den gör patienten mer mottaglig för annan terapi och fungerar som inkörsport till psyko-social rehabilitering.

Öronakupunktur går bra att kombinera med t ex Andullationsterapi.