Har din nagelterapeut härdplastutbildning?

Har din nagelterapeut härdplastutbildning?

Det är viktigt att vi som arbetar med konstnaglar har en grundläggande kunskap om vilka produkter vi använder oss av. Detta får man dels i sin utbildning, men kan även kompletteras med en härdplastutbildning. När man arbetar med konstnaglar är det främst olika typer av härdplast man arbetar med, dvs akrylater.  Detta gäller både för det som benämns som akryl samt det som kallas för gelé.

För de nagelterapeuter som använder sig av tippar används härdplast i form av lim. Nagellim och franslim tillhör gruppen cyanoakrylater. Att jobba med detta innebär en del krav. En person som arbetar med fransförlänging måste kunna uppvisa ett intyg om att de gått en härdplastutbildning, samt ha ett tjänstbarhetsintyg från en läkare, för att få arbeta som fransstylist. Denna lag gäller bara för de som arbetar med naglar och om limmet används i mer än 30 minuter/v. Om så skulle vara fallet så gäller kravet dock ändå bara för anställda och ej egenföretagare, även om riskerna är desamma.

Strikt taget har Arbetsmiljöverket kommit fram till att de inte kan fälla sanktionsavgifter av en egenföretagare, som arbetar ensam i sin egen verksamhet, inte genomgått läkarundersökningar eller har intyg för särskild utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

”Cyanoakrylater behandlas i föreskrifterna om härdplaster som en av de farligaste härdplastkomponenterna med risk för astma och luftrörsallergier. Ska man strikt följa reglerna krävs läkarkontroller minst vart annat år då man handskas med materialet. Man ska ha genomgått speciell härdplastutbildning m.m. allt enligt härdplastföreskrifterna AFS 2005:18. Ni kommer visserligen att som ensamföretagare inom nagelbranchen inte behöva följa föreskrifterna fullt ut, men riskerna minskar ju inte för det. Därför skulle jag som kemist vilja att ni varnar för att andas in ångorna från cyanoakrylat på ett kraftfullt sätt. Det bör stå i bruksanvisningen. De flesta läser nog inte säkerhetsdatabladen och tar till sig informationen den vägen.” -Jan-Olof Norén, arbetsmiljöverket

Mycket teoretisk kunskap krävs för att kunna utföra nagelyrket väl. Det gäller bland annat kemikunskap, anatomi, appliceringstekniker och produktkunskap. Härdplasterna som används för att förstärka och förlänga naglarna är samma typ av material som tandläkare och tandtekniker använder sig av. Även om det inte är lag på härdplastutbildning för nagelterapeuter så har stat och kommun satt upp mycket tydliga regler för hur en nagelterapeut skall arbeta för att skydda sig och arbeta säkert. Tyvärr är det som med alla branscher där det finns pengar att tjäna, att det också dyker upp en hel del oseriösa utbildare. Detta leder till att människor dagligen utsätter sig för hälsorisker som de inte är medvetna om.

Det finns salonger som arbetar med material som INTE skall användas på naglarna. Något som är ett stort problem. Här kommer lite bakgrundsinfo om vad det är och varför det inte skall användas. Många av de ”lågprissalonger” som finns arbetar med dessa produkter, det är ett av skälen till att de kan hålla så låga priser.

På 1970-talet började nagelterapeuter använda produkter som hörde hemma i tandvårdsindustrin. Man anpassade dem inte till att användas på naglar. Dessa produkter var inte till för att användas på salong och många nagelterapeuter blev allergiska. ”The American Food and Drug Administration” (FDA) upptäckte att det i huvudsak var en ingrediens som heter ”Metylmetakrylat” (MMA) som orsakade allergier. En varning för att MMA inte skulle användas i nagelindustrin utfärdades. MMA kan orsaka andningsproblem och allergiska kontakteksem hos nagelterapeuter.

Konstgjorda naglar med MMA är mycket svåra att ta bort. Dessutom ruggas nagelplattan onödigt mycket, vilket kan leda till onödiga skador på nagelbädden. Naglarna blir hårda och oflexibla. Det finns en risk att konstmaterialet inte spricker och går sönder vid slag och då kan konstmaterialet ta med sig hela den naturliga nagelplattan från nagelbädden. I förlängningen kan detta leda till allvarliga skador på nageln, samt ge upphov till infektioner i nagelbädden. Trots det finns det nagelterapeuter som använder MMA.

Det som välutbildade nagelterapeuter använder sig av är istället Etylmetakrylat (EMA). Kemiskt sett kan en mycket liten skillnad i en molekylär struktur göra stor skillnad i dess effekter. Etylmetakrylat har en liten, men signifikant, skillnad i sin molekylstruktur jämfört med Metylmetakrylat. Denna skillnad gör EMA mycket säkrare att använda i arbetet som nagelterapeut. En jämförelse är skillnaden mellan metanol (träsprit) och etanol (alkohol). Skillnaden mellan de två är inte stor kemiskt, men träsprit är ett dödligt gift om det dricks medan alkohol är säkert om det används med måtta. Metylmetakrylat är i sig självt inte hälsovådligt, men det kan framkalla allergier och andningsproblem vid överexponering. Etylmetakrylat har klassats som lågallergen och är godkänd för arbete med konstnaglar.

Många års salongserfarenhet indikerar att EMA är säkert för de allra flesta. Men det är viktigt att komma ihåg att precis som med alla livsmedel, läkemedel eller kosmetika finns det alltid ett antal människor som utvecklar allergier.

Att gå en härdplastutbildning är värdefullt, inte bara för terapeuten, men även för kunderna som då vet att terapeuten har kunskap om rätt hantering av material. På så sätt kan riskerna med allergiska reaktioner minimeras. Rätt hanterat utgör härdplaster vid nagelbygg en väldigt liten risk för att påverka hälsan negativt.

Läs mer:

Vad gäller för härdplast. Svar från arbetsmiljöverket.

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets lagkrav

Att arbeta med naglar kan leda till ohälsa