INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Syftet med Integritetspolicy är att berätta hur jag behandlar dina personuppgifter samt vad jag använder dem till.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

 

DÄRFÖR BEHANDLAR JAG PERSONUPPGIFTER

Jag behandlar personuppgifter för att jag ska kunna fullfölja mina förpliktelser mot dig samt följa lagen. Jag eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vad som är relevant.

 

I VILKA FALL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN LAGLIG GRUND FINNS FÖR DETTA?

Jag behandlar personuppgifter antingen när jag har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Laglig grund: Jag samlar in de personuppgifter som krävs för att jag ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att jag får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel är när du bokar en behandling.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR JAG?

Här följer några exempel på personuppgifter som jag behandlar:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Köpinformation (t.ex. vilken vara eller tjänst)
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Betalningshistorik

 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid begära ut vilka uppgifter jag har om dig och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar mig från att radera vissa personuppgifter.

 

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER
Jag sparar inte dina personuppgifter längre än jag behöver för att uppfylla mina förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att jag ska uppfylla lagar och regler, tex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som jag har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.