HAND

MANIKYR

HAND- & NAGELVÅRD

Manikyr är den behandling man gör på händerna för att vårda dem och dess naglar.  Ordet härstammar från latinets manos, som betyder hand, och curare, som betyder vårda. En manikyr kan göras med eller utan lackning och passar alla, såväl kvinnor som män. En behandling brukar bestå av någon form av rengöring och/eller handbad, filning och formande av naglar, puts av nagelband samt närliggande hud, polering av nagelplatta, stärkande lack, nagelbandsolja samt insmorning. 

En korrekt och väl utförd manikyr är grunden i alla hand- och nagelbehandlingar och en viktig del för att en eventuell lackning ska komma till sin rätt. Hos mig kan du även få dina naglar lackade, förstärkta samt förlängda. Jag använder följande material som är godkända, testade och av topkvalité:

-Luxio gelélack, är en 100% luktfri gelé helt utan lösningsmedel, utvecklad för att skydda den naturliga nageln. Hållbarheten är ca 2-3 v och ett mellanting för de som inte tycker vanligt nagellack är tillräckligt hållbart men som i heller inte vill ha en påbyggnad med "gele" eller " akryl". Med gelélack kan man få en lätt förstärkning och vackert lackade naglar, utan torktid och med lång hållbarhet. Borttagning görs vid återbesök eller så tar man bort det själv hemma. Det är dock viktigt att få instruktioner kring hur borttagningen ska utföras så att inte nageln skadas.

-Akzentz är en gelé som finns i två olika varianter, bygg-gelé (hard gel) och soak off-gelé (soft gel). Bygg-gelé används främst då man vill förlänga nageln, speciellt till väldigt långa naglar. Soak off-gelé förstärker nageln men kan också användas till förlängning. Soak-off gelé kan, precis som namnet avslöjar, lösas upp medan bygg-gelé måste filas bort. Inga av dessa geléer är skadliga för nageln utan det som kan göra skada är just felaktig borttagning. Dock kan det ta upp emot 3 veckor innan naglarna blir som vanligt efter borttagning. Detta för att fukt hålls inne i nageln precis som ett plåster gör på huden. Borttagning av dessa material bör ske på klinik.

Hur länge lack och konstmaterial håller på naglarna beror på en mängd olika faktorer såsom nagelanlag, klimat, stress, medicinering, mycket handdiskning utan handskar samt hur man använder sina händer. Naglarna ska inte användas som verktyg, dvs för att pilla upp lock, skrapa bort stearin eller annat som kan repa och skada lacket. Att hålla händerna välvårdade och mjuka, samt använda en nagelolja av god kvalité, förlänger också hållbarheten.

heart-3149536_640

HÅRDPLAST

HAND- & NAGELVÅRD

Har din nagelterapeut härdplastutbildning?

För de nagelterapeuter som använder sig av tippar används härdplast i form av lim. Nagellim och franslim tillhör gruppen cyanoakrylater. Att jobba med detta innebär en del krav. En person som arbetar med fransförlänging måste kunna uppvisa ett intyg om att de gått en härdplastutbildning, samt ha ett tjänstbarhetsintyg från en läkare, för att få arbeta som fransstylist. Denna lag gäller bara för de som arbetar med naglar och om limmet används i mer än 30 minuter/v. Om så skulle vara fallet så gäller kravet dock ändå bara för anställda och ej egenföretagare, även om riskerna är desamma.

Strikt taget har Arbetsmiljöverket kommit fram till att de inte kan fälla sanktionsavgifter av en egenföretagare, som arbetar ensam i sin egen verksamhet, inte genomgått läkarundersökningar eller har intyg för särskild utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

"Cyanoakrylater behandlas i föreskrifterna om härdplaster som en av de farligaste härdplastkomponenterna med risk för astma och luftrörsallergier. Ska man strikt följa reglerna krävs läkarkontroller minst vart annat år då man handskas med materialet. Man ska ha genomgått speciell härdplastutbildning m.m. allt enligt härdplastföreskrifterna AFS 2005:18. Ni kommer visserligen att som ensamföretagare inom nagelbranchen inte behöva följa föreskrifterna fullt ut, men riskerna minskar ju inte för det. Därför skulle jag som kemist vilja att ni varnar för att andas in ångorna från cyanoakrylat på ett kraftfullt sätt. Det bör stå i bruksanvisningen. De flesta läser nog inte säkerhetsdatabladen och tar till sig informationen den vägen." -Jan-Olof Norén, arbetsmiljöverket

Mycket teoretisk kunskap krävs för att kunna utföra nagelyrket väl. Det gäller bland annat kemikunskap, anatomi, appliceringstekniker och produktkunskap. Härdplasterna som används för att förstärka och förlänga naglarna är samma typ av material som tandläkare och tandtekniker använder sig av. Även om det inte är lag på härdplastutbildning för nagelterapeuter så har stat och kommun satt upp mycket tydliga regler för hur en nagelterapeut skall arbeta för att skydda sig och arbeta säkert. Tyvärr är det som med alla branscher där det finns pengar att tjäna, att det också dyker upp en hel del oseriösa utbildare. Detta leder till att människor dagligen utsätter sig för hälsorisker som de inte är medvetna om.

Det finns salonger som arbetar med material som INTE skall användas på naglarna. Något som är ett stort problem. Här kommer lite bakgrundsinfo om vad det är och varför det inte skall användas. Många av de "lågprissalonger" som finns arbetar med dessa produkter, det är ett av skälen till att de kan hålla så låga priser.

På 1970-talet började nagelterapeuter använda produkter som hörde hemma i tandvårdsindustrin. Man anpassade dem inte till att användas på naglar. Dessa produkter var inte till för att användas på salong och många nagelterapeuter blev allergiska. "The American Food and Drug Administration" (FDA) upptäckte att det i huvudsak var en ingrediens som heter "Metylmetakrylat" (MMA) som orsakade allergier. En varning för att MMA inte skulle användas i nagelindustrin utfärdades. MMA kan orsaka andningsproblem och allergiska kontakteksem hos nagelterapeuter.

Konstgjorda naglar med MMA är mycket svåra att ta bort. Dessutom ruggas nagelplattan onödigt mycket, vilket kan leda till onödiga skador på nagelbädden. Naglarna blir hårda och oflexibla. Det finns en risk att konstmaterialet inte spricker och går sönder vid slag och då kan konstmaterialet ta med sig hela den naturliga nagelplattan från nagelbädden. I förlängningen kan detta leda till allvarliga skador på nageln, samt ge upphov till infektioner i nagelbädden. Trots det finns det nagelterapeuter som använder MMA.

Det som välutbildade nagelterapeuter använder sig av är istället Etylmetakrylat (EMA). Kemiskt sett kan en mycket liten skillnad i en molekylär struktur göra stor skillnad i dess effekter. Etylmetakrylat har en liten, men signifikant, skillnad i sin molekylstruktur jämfört med Metylmetakrylat. Denna skillnad gör EMA mycket säkrare att använda i arbetet som nagelterapeut. En jämförelse är skillnaden mellan metanol (träsprit) och etanol (alkohol). Skillnaden mellan de två är inte stor kemiskt, men träsprit är ett dödligt gift om det dricks medan alkohol är säkert om det används med måtta. Metylmetakrylat är i sig självt inte hälsovådligt, men det kan framkalla allergier och andningsproblem vid överexponering. Etylmetakrylat har klassats som lågallergen och är godkänd för arbete med konstnaglar.

Många års salongserfarenhet indikerar att EMA är säkert för de allra flesta. Men det är viktigt att komma ihåg att precis som med alla livsmedel, läkemedel eller kosmetika finns det alltid ett antal människor som utvecklar allergier.

Att gå en härdplastutbildning är värdefullt, inte bara för terapeuten, men även för kunderna som då vet att terapeuten har kunskap om rätt hantering av material. På så sätt kan riskerna med allergiska reaktioner minimeras. Rätt hanterat utgör härdplaster vid nagelbygg en väldigt liten risk för att påverka hälsan negativt.

Läs mer:

Vad gäller för härdplast. Svar från arbetsmiljöverket.

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

Utbildningsintyg enligt Arbetsmiljöverkets lagkrav

Att arbeta med naglar kan leda till ohälsa

härdplastutbildning