Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden bygger på att man behandlar andnings-muskulaturen med hjälp av massage och sedan lär ut hemövningar som syftar till en förbättrad andningsteknik. Framförallt poängteras utandningens vikt.

Vid stress eller andningsproblem hamnar andningen ofta högt upp i bröstkorgen. Övriga andningsmuskler utnyttjas då dåligt. När bröstkorgen blir stel får lungorna inte hjälp av musklerna att tömmas helt på gammal luft. Detta leder till syrebrist som i sin tur kan leda till energibrist, försämrad sömn, viktproblem, ökad stress, astmaliknande besvär, hosta, doftallergi, smärta och värk, oro och ångest, högt blodtryck och andra hjärtproblem..

Vetenskapliga studier har genomförts på Sahlgrenska universitetssjukhuset kring metoden. Signifikanta förbättringar har visats i bröstkorgens rörlighet tillsammans med upplevda förbättringar.

Lotorpsmetoden är en effektiv metod för att behandla andningsproblem som ytlig andning på grund av stress, hosta, doftallergi och astmaliknande tillstånd men även personer med riktig astma och KOL kan ha stor nytta av dessa behandlingar.

Vid andningsproblem kan det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang och därmed leda till att många mår dåligt. Många kan uppleva yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter när de utsätts för tobaksrök och starka dofter. En del kan också få svårigheter med att utföra fysiska aktiviteter.

Det finns en uppsjö av forskningslitteratur som bekräftar kopplingen mellan bra andning och hälsa, såväl som sambandet mellan försämrad andning och hälsoproblem. I boken, Medveten Andning, finns det fler än 120 vetenskapliga referenser på detta. Bevisen är otvetydiga – ju sämre vi andas, desto sämre hälsa har vi.

Lotorpsmetoden är ett varumärkesskyddat namn och får inte användas av icke godkända terapeuter. För att utbilda sig inom Lotorpsmetoden krävs det att man är av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör. Läs mer om metoden här.

Läs mer:

Eddie blåser bort sin astma med andningsmetoden!

Andningen är nyckeln till att hålla sig frisk

Physiotherapy in asthma using the new Lotorp method